موزایک تیشه ای تک سایز 30*30 در سه رنگ مختلف تولید می گردد

قیمت  رنگی : ?

قیمت خاکستری : ?

محصول رنگی در دو رنگ قرمز و زرد  به علاوه ی رنگ سفید تولید می گردد.

 

موزاییک بدون ساب سکه ای  تک سایز 40*40 در سه رنگ زرد ، قرمز و خاکستری تولید می گردد

قیمت خاکستری : ?

قیمت رنگی : ?

 

 

 موزاییک طرح سنگ فرش در دو رنگ خاکستری  و قرمز  در ابعاد 40*40 تولید می گردد

فیمت خاکستری : ?

قیمت رنگی :?

 

 

 موزاییک نابینایان در دو رنگ قرمز و زرد، خاکستری  تولید می شود این محصول درابعاد 40*40 دو رنگ قرمز و زرد تولید می گردد

قیمت رنگ خاکستری : ?

قیمت رنگی : ?

 

  موزاییک دوغابی در دو سایز 30*30 و 40*40  عرضه می گردد

قیمت هر متر مربع ابعاد 30*30 : ?