فروش مرکزی

 

کارخانه: یزد کیلومتر 3 بلوار آیت الله بافقی ( تقاطع جاده قدیم بافق )

تلفن: و 38363101-035       دورنگار: 38363103-035

تلفن مستقیم واحد فروش: 38363104-035

factory

  iryazdmosaic

  info@yazdmosaic.com

 

 

ارسال ایمیل
اختیاری