مشخصات فنى موزائيكهاى توليدى كارخانجات يزد موزائيك

گرانيت فقط سنگ نيست

1-ابعاد موزائيك هاى توليدى 3030 و 4040 سانتيمتر مى باشد.

2-اندازه هاى موزائيك دقيق و تلورانس ابعاد صفر مى باشد.

3-موزائيك ها به وسيله ماشين آلات تمام اتوماتيك ساخت كشورايتاليا و توسط متخصصين فنى و كار آزموده ايرانى در اين رشته توليد شده و توسط مسؤولين آزمايشگاه كارخانه كه زير نظر مؤسسه استاندارد همكارى دارند كنترل كيفيت ميشوند.

4-مواد اوليه به كار گرفته شده در موزائيك ها از بهترين نوع سنگ هاى طبيعى موجود در ايران، بخصوص معادن غنى استانهاى يزد و اصفهان انتخاب مى شوند و در ساخت از هيچ  گونه موادى كه باعث كاهش استحكام آنها مى گردد استفاده نمى شود.

5-در فرمول مصرف مواد و همچنين ساخت موزائيك از كليه ضوابط استاندارد ايران از نظر ترك موئى، ترك دانه، شبكه موئى، پريدگى، شوره زدن (سفيدك)، پوسته شدن، تابيدگى، يكنواختى ضخامت قشر رويه، ميانگين ابعاد و رويه ميانگين ابعاد و ضخامت، مقاومت فشارى، خمشى، سايشى و ديگر موارد رعايت گرديده، و آزمايشات موجود در تمام موارد نمايانگر برترى توليدات اين كارخانه نسبت به استاندارد تعيين شده آلمان و 755 ايران مى باشد.

6-موزائيك ها با دستگاه پرس معادل 480 تن به صورت تمام اتوماتيك تحت فشار قرار مى گيرند و در نتيجه از ايجاد حفره هاى ريز داخل موزائيك جلوگيرى بعمل مى آيد و اين عمل درصد رطوبت گيرى محصولات را پائين آورده كه از استانداردهاى تعيين شده برترى دارد و در نتيجه عدم جذب آب٬ آنها را در مقابل سرما و يخبندان زياد، بسيار مقاوم مى سازد.

7-قطر موزائيك، شامل دو لايه تقريباً مساوى مى باشد. لايه اول سيمان، سنگ نمره بندى و پودر سنگ و لايه دوم را تركيبى از ماسه و سيمان تشكيل مى دهد.

8-موزائيك ها به مدت 48 ساعت در اتاقهاى بخار قرار گرفته تا خشك و مقاوم گردند. اين عمل باعث استحكام بيشتر محصول مى شود.

9-موزائيك ها فاقد تلورانس ابعاد و ناگونيايى بوده و لذا مى توان بدون درز در كف و نما استفاده نمود.

10-سطح موزائيك ها تابيدگى نداشته و بوسيله ماشين آلات ساب تمام اتوماتيك سائيده شده كه صيقلى و بسيار زيبا مى گردد.

11-محصولات كارخانجات توليدى يزد موزائيك با سابقه بيش از 30 سال توليد و داشتن علامت استاندارد ايران هميشه ناميست آشنا براى آنها كه طالب بهترين مى باشند.

شركت توليدى يزد موزائيك

اولين تولييد كننده موزاييك طرح گرانيتى با نشان استاندارد ايران

English Site
Arabic Site